Natur, vildt- og biotoppleje

Rådgivning

Herunder registrering, udarbejdelse af biotopplaner, ansøgninger om tilskud til fx etablering beplantninger, anlæg af søer mm.

Naturpleje

vi udfører beplantningsopgaver, rydningsopgaver, etablering af vandhuller, bekæmpelse af invasive arter, høslæt og meget mere..

Vildtpleje

Slåning af spor, etablering og pleje af vildtagre, anlæg af remiser mm.

Design, anlæg og pleje af haver og grønne anlæg

Rådgivning og design

 Vi udarbejder haveplaner med fokus på formål og udtryk. Vores speciale er naturvenlige haver der fremmer biodiversitet. Disse haver kræver oftest en minimalt vedligehold og er derfor et interessant valg for den travle men også miljøvenlige familie 

Anlæg

Vi udfører de fleste former for haveanlæg – herunder anlæg af søer, etablering af “vilde” blomsterenge, plantning af træer og lign. Vi har et rigtigt godt netværk af leverandører af kvalitetsplanter, frø og belægninger

Pleje

 Vi udfører alle former for havepleje lige fra topkapning og fældning af træer til lugning af bede